Загальна інформація
Загальна інформація
Приймальна комісія Інформаційний пакет Наука Інтелектуальна власність Міжнародна діяльність Видавнича діяльність Нормативно-правова база Куратору Профком Державні закупівлі Колективний договір ДВНЗ УДХТУ

Індустріальний коледж
Індустріальний коледж
Дніпродзержинський індустріальний коледж

Телефон довіри
Телефон довіри
Телефон довіри
Спеціальність 070801 - Екологія та охорона навколишнього середовища

Факультет
технології неорганічних речовин (ТНР)
Факультет
технології органічних речовин (ТОР)
Факультет
технології силікатів (ТС)
Факультет
механічний
Факультет
технології високомолекулярних сполук (ТВМС)
Факультет економічний Факультет
біотехнології, комп'ютерних наук та інженерії
За спеціальністю 070801 - екологія та охорона навколишнього середовища готуються фахівці для електротехнічної, машинобудівної та хімічної промисловості, за такими технічними напрямками:
 • промислова екологія;
 • екологія міських систем;
 • екологічна експертиза
 
Фахівці з цієї спеціальності вивчають сучасні методи технології очищення стічних вод, газових викидів, добре знайомі з екологічним моніторингом і можливими шляхами рекуперації вторинної сировини, основами правової екології та екології заповідників. Спеціальність надає можливість вдосконалення своїх знань за спеціалізаціями біо-, гео-, радіоекологія, екологія харчової промисловості, хіміко-лісового комплексу, машинобудування.
Випускники практично не мають проблем з працевлаштуванням, оскільки підприємства хімічної і металургійної промисловості завжди мають потребу у фахівцях цього напрямку. Майбутнім місцем роботи сьогоднішніх студентів можуть стати спеціалізовані державні заклади і установи, екологічна міліція, регіональні та басейнові екологічні інспекції.
Кафедри, які задіяні у підготовці фахівців за спеціальністю “Хімічна технологія неорганічних речовин” та напрямки їх спеціалізації.
  • Кафедра технології неорганічних речовин та екології (дисципліни спеціалізації)
  • Кафедра органічної хімії (курс „Органічна хімія в екології)
  • Кафедра аналітичної хімії (курс „Аналітична хімія в екології”)
  • Кафедра неорганічної хімії (курс „Хімія з основами біогеохімії”)
  • Кафедра фізичної хімії (курс „Фізична хімія в екології” та „Грунтознавство”)
  • Кафедра вищої математики (курс вищої математики)
  • Кафедра фізики (курс фізики)
  • Кафедра процесів та апаратів (курс „Процеси та апарати природоохоронних технологій”)
  • Кафедра охорони праці та екології (курс „Біологія”)
Крім вказаних вище профільних кафедр, навчання студентів здійснюють також кафедри теоретичної та прикладної механіки, обчислювальної математики та програмування, інженерної графіки, матеріалознавства, економічної теорії, економіки підприємств, енергетики, автоматизації виробничих процесів, історії України та українознавства, іноземних мов, філософії та інші.
Спеціальність “Екологія та охорона навколишнього середовища” включає в себе 153 кредитів ( 5508 годин) вивчення обов’язкових нормативних курсів та 81 кредитів вивчення вибіркових дисциплін на рівні бакалавра, згідно з галузевим стандартом вищої освіти ГСВО, та кредитів - на рівні спеціалістів і кредити - на рівні магістра.

Структура спеціальності
Назва дисципліни
Обов’язкова (О)/ вибіркова (В)
Годин
Кредитів ECTS
БЛОК ДИСЦИПЛИН ДЛЯ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА
1 курс, 1 семестр
Історія України
О
90
2,5
Українська мова (за професійним спрямуванням)
О
54
1,5
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
О
180
5,0
Фізична культура
О
36
1,0
Вища математика
О
216
6,0
Хімія з основами біогеохімії
О
216
6,0
Інженерна графіка
В
90
2,5
Біологія
О
198
5,5
Разом
 
1080
29,5
1 курс 2 семестр
Геологія з основами геоморфології
О
108
3,0
Вступ до фаху
О
108
3,0
Культурологія
О
54
1,5
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
О
180
5,0
Фізична культура
О
36
1,0
Вища математика
О
108
3,0
Хімія з основами біогеохімії
О
144
4,0
Фізика
О
144
4,0
Загальна екологія та неоекологія
О
108
3,0
Інформатика і системологія
О
126
3,5
Разом
 
1098
31,5
Разом за 1 курс
 
2196
60,5
2 курс, 1 семестр
Фізична культура
О
36
1,0
Психологія
О
90
2,5
Заповідна справа
О
108
3,0
Фізика
О
144
4,0
Загальна екологія та неоекологія
О
108
3,0
Аналітична хімія в екології
В
216
6,0
Фізична хімія в екології
В
90
2,5
Безпека життєдіяльності
О
54
1,5
Матеріалознавство
В
54
1,5
Органічна хімія в екології
В
90
2,5
Разом
 
990
27,5
2 курс, 2 семестр
Філософія (філософія, логіка, релігієзнавство, етика і естетика)
О
198
5,5
Фізична культура
О
36
1,0
Органічна хімія в екології
В
180
5,0
Теоретичні основи охорони навколишнього середовища
В
108
3,0
Фізична хімія в екології
В
180
5,0
Ландшафтна екологія
В
108
3,0
Грунтознавство
О
180
5,0
Разом
 
990
27,5
Разом за 2 курс
 
1980
55
3 курс 1 семестр
Соціологія
О
90
2,5
Фізична культура
О
36
1,0
Процеси та апарати природоохоронних технологій
О
180
5,0
Фізична хімія в екології
В
90
2,5
Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
О
108
3,0
Теоретичні основи охорони навколишнього середовища
В
108
3,0
Хімія та мікробіологія води
В
180
5,0
Метеорологія і кліматологія
В
108
3,0
Технологія очищення стічних вод
В
144
4,0
Разом
 
1044
29,0
3 курс, 2 семестр
Політологія
О
90
2,5
Фізична культура
О
36
1,0
Процеси та апарати природоохоронних технологій
В
144
4,0
Екологічна безпека
О
144
4,0
Техноекологія
О
108
3,0
Моніторінг довкілля
О
288
8,0
Технологія очищення стічних вод
В
180
5,0
Моделювання і прогнозування стану довкілля
О
72
2,0
Разом
 
1062
29,5
Разом за 3 курс
 
2106
58,5
4 курс, 1 семестр
Основи екомічної теорії
О
126
3,5
Фізична культура
О
36
1,0
Екологія міських систем
 
36
1,0
Математичне моделювання та застосування ЕОМ в хімічній технології
В
90
2,0
Економіка природокористування
О
72
2,0
Процеси та апарати природоохоронних технологій
КП
36
1,0
Охорона праці
О
72
2,0
Організація управління в екологічній діяльності
О
108
3,0
Технологія очищення газових викидів
В
198
5,5
Устаткування та проектування природоохоронних технологій
В
162
4,5
Основи наукової діяльності
В
108
3,0
Разом
 
1044
28,5
4 курс, 2 семестр
Правознавство
О
90
2,5
Екологія людини
О
108
3,0
Економіка природокористування
О
36
1,0
Екологічна експертиза
О
108
3,0
Екологія міських систем
О
180
5,0
Утилізація та рекуперація відходів
О
54
1,5
Водопостачання та водоотвід
О
54
1,5
Гідрологія
О
90
2,5
Радіоекологія
О
72
2,0
Екологічне право
В
72
2,0
Математичне моделювання та застосування ЕОМ в хімічній технології
В
54
1,5
Практика
 
216
6,0
Разом
 
1134
31,5
Разом за 4 курс
 
2178
60,0
БЛОК ДИСЦИПЛИН ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА
5 курс, 1 семестр
Екологічний менеджмент і аудит
О
126
3,5
Фізичне виховання
О
54
1,5
Охорона праці в галузі
О
54
1,5
Цивільна оборона
О
54
1,5
Автоматичне регулювання та управління технологічними природоохоронними процесами
В
144
4,0
Основи проектування природоохоронних технологій
В
108
3,0
Природоохоронні технології
О
108
3,0
Інтелектуальна власність
О
36
1,0
Міжнародне природоохоронне законодавство
О
54
1,5
Екологічна стандартизація і сертифікація та інспектування
О
54
1,5
Управління техногенною та екологічною безпекою і екологічний ризик
О
90
2,5
Основи розподілу шкідливих речовин у біосфері
В
90
2,5
Разом
 
972
27,0
5 курс 2 семестр
Переддипломна практика
 
 
 
Підготовка дипломного проекту
 
 
 
Дипломування
 
 
 
Разом
 
 
 
Разом за 5 курс
 
 
 
БЛОК ДИСЦИПЛИН ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА
5 курс, 1 семестр
Менеджмент у виробництві
О
108
3,0
Фізичне виховання
О
54
1,5
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
О
36
1,0
Охорона праці у хімічному виробництві
О
54
1,5
Цивільна оборона
О
54
1,5
Основи технологічного проектування
О
162
4,5
Управління техногенною та екологічною безпекою і екологічний ризик
О
90
2,5
Природоохоронні технології
О
108
3,0
Інтелектуальна власність
О
54
1,5
Педагогіка та психологія вищої школи
О
36
1,0
Методика викладання у вищій школі
О
36
1,0
Методологія та організація наукових досліджень
О
72
2,0
Екологічна стандартизація і сертифікація та інспектування
О
54
1,5
Основи розподілу шкідливих речовин у біосфері
В
90
2,5
Вища школа та Болонський процес
В
54
1,5
Наукові дослідження за темою магістерської роботи
В
144
4,0
Разом
 
1206
33,5
 
 

пошук по сайту

події
події

Принято считать, что ритуал посвящения в студенты берет свое начало в античных обрядах инициации, в ходе которых молодежь должна была доказывать свое право стать полноценными...